Ejendomsservice centeret:

Områdeleder Jan Jaszczak 28 79 78 91

Servicemedarbejder Søren Stage 28 14 29 19

Servicemedarbejder John Pedersen 24 96 46 48